Unie společností finančního zprostředkování a poradenství – USF vznikla v červnu roku 2006. Jsme neziskové profesní sdružení právnických a fyzických osob podnikajících na území České republiky v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. Naším posláním je zlepšit kvalitu služeb v oblasti finančního poradenství a zprostředkování na českém trhu. Chceme jasně deklarovat standardy finančního poradenství a zprostředkování a důsledně dohlížet na jejich dodržování ze strany členů USF. Pracujeme na zlepšování podmínek pro výkon podnikání v oboru, a to jak v oblasti legislativní, tak v oblasti ekonomické. Zastupujeme subjekty sdružené v unii při jednání se státními a veřejnoprávními institucemi, ostatními profesními sdruženími na trhu a finančními institucemi – producenty finančních produktů.

col1Základní hodnoty Unie

Všichni členové a s nimi spolupracující poradci a zprostředkovatelé si jsou vědomi vysoké odpovědnosti, kterou mají při poskytování finančních služeb svým klientům.

ochrana spotřebiteleOchrana spotřebitele

Jako v každém jiném odvětví lidské činnosti, i ve finančním zprostředkování a poradenství může dojít k poskytnutí špatné služby či sjednání nevhodného produktu.

pro firmyČAFP

Česká akademie finančního plánování (ČAFP) je společný projekt USF, coby nejsilnějšího profesního sdružení finančních poradců, a Vysoké školy finanční a správní (VŠFS), významné české soukromé univerzity. Nabízí výběrovou profesní certifikaci finančním poradcům. Více zde.

FECIF FECIF

USF aktivně zastupuje své členy i na evropské úrovni prostřednictvím
federace FECIF.
Více zde.

Poslední aktuality

Vývoj trhu v prvním čtvrtletí 2018

Kvě 22, 2018

USF ČR spolu se sdružením AFIZ publikuje pravidelnou tiskovou zprávu o vývoji finančně-poradenského trhu v prvním kvartálu 2018. Plné znění tiskové zprávy a relevantní statistiky lze nalézt

Konference Distribuce finančních produktů

Dub 27, 2018

Finanční instituce v poslední době čelí mnoha výzvám, a to nejen regulatorním, ale i technologickým. Jak zajistit, aby Vaše distribuční strategie držela krok s digitální revolucí?

Řídící výbor ČAFP posiluje profesor Jaroslav Daňhel

Dub 10, 2018

Českou akademii finančního plánování (ČAFP), společnou vzdělávací platformu Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) a Vysoké školy finanční a správní (VŠFS), posílila význačná

Česká akademie finančního plánování přichází

Dub 3, 2018

Na trh finančního vzdělávání pro profesionály vstoupil dnešním dnem nový silný hráč: Česká akademie finančního plánování (ČAFP). Jde o společný projekt Unie společností finančního zprostředkování

Webarchiv