Unie společností finančního zprostředkování a poradenství – USF vznikla v červnu roku 2006. Jsme neziskové profesní sdružení právnických a fyzických osob podnikajících na území České republiky v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. Naším posláním je zlepšit kvalitu služeb v oblasti finančního poradenství a zprostředkování na českém trhu. Chceme jasně deklarovat standardy finančního poradenství a zprostředkování a důsledně dohlížet na jejich dodržování ze strany členů USF. Pracujeme na zlepšování podmínek pro výkon podnikání v oboru, a to jak v oblasti legislativní, tak v oblasti ekonomické. Zastupujeme subjekty sdružené v unii při jednání se státními a veřejnoprávními institucemi, ostatními profesními sdruženími na trhu a finančními institucemi – producenty finančních produktů.

col1Základní hodnoty Unie

Všichni členové a s nimi spolupracující poradci a zprostředkovatelé si jsou vědomi vysoké odpovědnosti, kterou mají při poskytování finančních služeb svým klientům.

ochrana spotřebiteleOchrana spotřebitele

Jako v každém jiném odvětví lidské činnosti, i ve finančním zprostředkování a poradenství může dojít k poskytnutí špatné služby či sjednání nevhodného produktu.

pro firmyPro firmy

Členství v USF má však i další rozměry. Kromě tvorby legislativních předpisů se zaměřujeme také na precizaci jejich výkladu a metodickou podporu při zavádění změn.

FECIF FECIF

USF aktivně zastupuje své členy i na evropské úrovni prostřednictvím
federace FECIF.
Více zde.

Poslední aktuality

Centrální banka přestřelila

Čvn 13, 2017

Nejnovější záměr České národní banky výrazně zákonem omezit dostupnost úvěrů na bydlení, zejména těch hypotečních, vzbudil po právu velkou diskusi. Centrální banka se sice při

Vývoj trhu v prvním čtvrtletí 2017

Kvě 11, 2017

USF ČR spolu se sdružením AFIZ publikuje pravidelnou tiskovou zprávu o vývoji finančně-poradenského trhu v prvním kvartálu 2017. Plné znění tiskové zprávy a relevantní statistiky lze nalézt v sekci

Webarchiv