Unie společností finančního zprostředkování a poradenství – USF vznikla v červnu roku 2006. Jsme neziskové profesní sdružení právnických a fyzických osob podnikajících na území České republiky v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. Naším posláním je zlepšit kvalitu služeb v oblasti finančního poradenství a zprostředkování na českém trhu. Chceme jasně deklarovat standardy finančního poradenství a zprostředkování a důsledně dohlížet na jejich dodržování ze strany členů USF. Pracujeme na zlepšování podmínek pro výkon podnikání v oboru, a to jak v oblasti legislativní, tak v oblasti ekonomické. Zastupujeme subjekty sdružené v unii při jednání se státními a veřejnoprávními institucemi, ostatními profesními sdruženími na trhu a finančními institucemi – producenty finančních produktů.

col1Základní hodnoty Unie

Všichni členové a s nimi spolupracující poradci a zprostředkovatelé si jsou vědomi vysoké odpovědnosti, kterou mají při poskytování finančních služeb svým klientům.

ochrana spotřebiteleOchrana spotřebitele

Jako v každém jiném odvětví lidské činnosti, i ve finančním zprostředkování a poradenství může dojít k poskytnutí špatné služby či sjednání nevhodného produktu.

pro firmyPro firmy

Členství v USF má však i další rozměry. Kromě tvorby legislativních předpisů se zaměřujeme také na precizaci jejich výkladu a metodickou podporu při zavádění změn.

FECIF FECIF

USF aktivně zastupuje své členy i na evropské úrovni prostřednictvím
federace FECIF.
Více zde.

Poslední aktuality

PF 2017

Pro 22, 2016

Unie přeje všem svým členům, příznivcům a partnerům pokojné prožití Vánočních svátků, odpočinkový závěr roku a do nového roku 2017 vše dobré. Těšíme se na další

Předplacené poplatky: poradenský pohled

Lis 21, 2016

Předplácení vstupních poplatků při investicích do podílových fondů je v současnosti žhavý problém. Mimo argumentů proti ale samozřejmě existují i ty pro. Plné znění článku lze

Webarchiv