Compliance v pojišťovnictví: aktuální rizika a výzvy

Pojistný trh se v poslední době potýká s mnoha regulatorními požadavky a výzvami. Oddělení compliance hraje klíčovou roli v zavádění legislativních a právních novinek nejen do procesů pojišťoven a pojistných zprostředkovatelů. USF je odborným partnerem seminář “Compliance v pojišťovnách”, který se uskuteční 6. března 2018 v hotelu Clarion City v Praze. Mimo jiné se dozvíte aktuální informace o nových předpisech z oblasti praní špinavých peněz, budeme mluvit o dopadech nařízení GDPR do pojišťovnictví nebo o transpozici směrnice IDD. Program semináře a přihlášku

Publikoval: Ing. Jiří Šindelář v rubrice Aktuality

Rok 2018: neumdlévající tempo regulace a nový zákazník na obzoru

Stejně jako v minulých letech bude, jakkoliv by se to zdálo ještě nedávno nepravděpodobné, i v roce příštím hlavním tématem finančně-poradenského trhu zákonná regulace. Dusivá kazajka předpisů a nařízení bude v příštím roce posílena hned o dva podstatné „kousky“ – jednak směrnici MiFID II upravující činnost na kapitálovém trhu (investiční produkty) a dále globální nařízení GDPR, pokrývající oblast ochrany osobních údajů. Plné znění komentáře

Publikoval: Ing. Jiří Šindelář v rubrice Aktuality

Pojistný trh 2018: mezi dvěma mlýnskými kameny?

Pojistný trh zejména v životním pojištění prožíval v uplynulých letech poněkud hubené období. Jedním z hlavních důvodů je nepochybně vývoj zákonné regulace, tedy zejména té provizní. Jestliže je utužující se regulace jedním z hlavních limitů rozvoje obchodu, pak v letošním roce čekají náš trh dva další velké zásahy. Jak se s nimi trh vyrovná, je minimálně nejasné... Plné znění komentáře lze nalézt na webu Opojisteni.cz.

Publikoval: Ing. Jiří Šindelář v rubrice Aktuality

Problémy v distribuci finančních produktů: selhání trhu anebo regulace?

Článek pojednává o negativních dopadech některých aspektů státní regulace (regulatorní arbitráž, relativní pře-regulace a pod-regulace) na chování ekonomických aktérů v rámci distribuce finančních produktů. Prostřednictvím tří případových (životní pojištění, neveřejné nabídky dluhopisů, penzijní spoření) jsou ilustrovány případy, kdy státní zásahy určitého typu vedly k deformaci fungování cílového trhu a k celkově negativnímu dopadu na koncové zákazníky. Jakkoliv nelze popřít dílčí selhání i na straně regulovaného trhu jako takového, provedená pozorování ukazují, že zejména regulatorní arbitráž mezi jednotlivými sektory finanční industrie

Publikoval: Ing. Jiří Šindelář v rubrice Aktuality

MiFID II. Cui bono?

V pro-regulačních kuloárech veřejných institucí občas slýchávám, že nová směrnice MiFID II, která 3.1.2018 těžce dopadne na český kapitálový trh, může přinést revoluci v poskytování investičních služeb. Nově se zavádí nezávislé investiční poradenství, povinné zkoušky, povinné pojištění odpovědnosti zprostředkovatelů… to jsou, slovy klasika, přece samá pozitiva a sociální jistoty. Jak je ale profesionálům z oboru dávno jasné, zdaleka ne vše se v reálu tak

Publikoval: Ing. Jiří Šindelář v rubrice Aktuality

Podnikatelské organizace požadují zmírnění povinností finančních poradců a FinTech firem

Hospodářská komora a Unie společností finančního zprostředkování a poradenství požádaly dnes dopisem guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka, ministra financí Ivana Pilného a ředitele Finančně analytického úřadu (FAÚ) Libora Kazdu, aby zmírnili pět povinnosti, které zvlášť těžce dopadají na drobné poskytovatele finančních služeb. Nový zákon o praní špinavých peněz totiž finanční poradce a finanční inovátory (FinTech společnosti) zatížil stejnými povinnostmi jako banky a pojišťovny, aniž by bral v potaz charakter jejich podnikání. „Musíme hloubkově prověřovat téměř každého klienta a zdroje jeho příjmů, i

Publikoval: Ing. Jiří Šindelář v rubrice Aktuality

To dobro vám naúčtují

Ne, MiFID II není označení nového kmene virů z východní Asie, ale zkratka nové evropské směrnice, která reguluje obchodování na kapitálovém trhu – Markets in Financial Instruments Directive II. Tento olbřímí předpis zasáhne Českou republiku (i zbytek Evropy) počátkem ledna 2018. Protože se při jeho vytváření každý zaklínal ochranou spotřebitele, pojďme se na možné dopady podívat právě očima zákazníků. A specificky hlavně očima zákazníků finančních a investičních poradců (v dikci zákona investičních zprostředkovatelů). Plné znění komentáře lze nalézt na webu

Publikoval: Ing. Jiří Šindelář v rubrice Aktuality

Pravidla proti praní špinavých peněz – dobrý sluha, ale zlý pán?

Zákonné povinnosti související s prevencí praní špinavých peněz a financování terorismu (tzv. Anti Money Laudering – AML) už drahně let výrazně zasahují do života finančních institucí. Poslední novela zákona přinesla jejich další rozšíření a výrazně přiložila práce všem povinným osobám. Přestože napomáhat financování terorismu či praní špinavých peněz nechce asi nikdo, olbřímí nárůst povinností související s agendou AML klade otázku, zda už jsme se nedostali za hranu jejich ekonomické smysluplnosti. Zvlášť, pokud jde o

Publikoval: Ing. Jiří Šindelář v rubrice Aktuality