Podnikatelské organizace požadují zmírnění povinností finančních poradců a FinTech firem

Hospodářská komora a Unie společností finančního zprostředkování a poradenství požádaly dnes dopisem guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka, ministra financí Ivana Pilného a ředitele Finančně analytického úřadu (FAÚ) Libora Kazdu, aby zmírnili pět povinnosti, které zvlášť těžce dopadají na drobné poskytovatele finančních služeb. Nový zákon o praní špinavých peněz totiž finanční poradce a finanční inovátory (FinTech společnosti) zatížil stejnými povinnostmi jako banky a pojišťovny, aniž by bral v potaz charakter jejich podnikání. „Musíme hloubkově prověřovat téměř každého klienta a zdroje jeho příjmů, i

Publikoval: Ing. Jiří Šindelář v rubrice Aktuality

To dobro vám naúčtují

Ne, MiFID II není označení nového kmene virů z východní Asie, ale zkratka nové evropské směrnice, která reguluje obchodování na kapitálovém trhu – Markets in Financial Instruments Directive II. Tento olbřímí předpis zasáhne Českou republiku (i zbytek Evropy) počátkem ledna 2018. Protože se při jeho vytváření každý zaklínal ochranou spotřebitele, pojďme se na možné dopady podívat právě očima zákazníků. A specificky hlavně očima zákazníků finančních a investičních poradců (v dikci zákona investičních zprostředkovatelů). Plné znění komentáře lze nalézt na webu

Publikoval: Ing. Jiří Šindelář v rubrice Aktuality

Pravidla proti praní špinavých peněz – dobrý sluha, ale zlý pán?

Zákonné povinnosti související s prevencí praní špinavých peněz a financování terorismu (tzv. Anti Money Laudering – AML) už drahně let výrazně zasahují do života finančních institucí. Poslední novela zákona přinesla jejich další rozšíření a výrazně přiložila práce všem povinným osobám. Přestože napomáhat financování terorismu či praní špinavých peněz nechce asi nikdo, olbřímí nárůst povinností související s agendou AML klade otázku, zda už jsme se nedostali za hranu jejich ekonomické smysluplnosti. Zvlášť, pokud jde o

Publikoval: Ing. Jiří Šindelář v rubrice Aktuality

Vyjádření USF k pozastavení členství společnosti Broker Trust, a.s.

Rada Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) rozhodla dne 14. 9. 2017 o pozastavení členství společnosti Broker Trust, a.s., po dobu, než společnost splní opatření k nápravě uložená ji předchozím rozhodnutím. V souvislosti s přijetím tohoto rozhodnutí USF aktuálně zaznamenala ve veřejném prostoru informace, k nimž považuje za žádoucí uvést základní fakta tak, aby se předešlo možným dezinterpretacím. Jaké byly kroky, které vedly k rozhodnutí o pozastavení členství společnosti Broker Trust, a.s.? Shrnuje jej následující časová osa.  

Publikoval: Ing. Jiří Šindelář v rubrice Aktuality

Pozastavení členství společnosti Broker Trust, a.s.

Rada Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) rozhodla dne 14. 9. 2017 o pozastavení členství společnosti Broker Trust, a.s., po dobu, než společnost splní opatření k nápravě uložená ji předchozím rozhodnutím Rady USF. Důvodem pro pozastavení členství je dlouhodobé neplnění uložených opatření k nápravě v rámci disciplinárního řízení. Toto rozhodnutí bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů USF.

Publikoval: Ing. Jiří Šindelář v rubrice Aktuality

Jak stát uchrání spotřebitele až k (finanční) smrti

Ochrana spotřebitele je po hříchu zaklínadlem pro lavinu nových předpisů a regulací v celé Evropě. Finanční trh v této vlně hraje, z rozličných důvodů, jednu z hlavních rolí. V nedávné minulosti se zde tvořivost regulátorů soustřeďovala zejména na generování nových a nových „papírů“, kterými by měl být zákazník zásoben a které mají „snížit jeho informační asymetrii“. Plné znění článku lze nalézt na portálu Opojisteni.cz.

Publikoval: Ing. Jiří Šindelář v rubrice Aktuality

Řady USF rozšiřuje společnost Lekvi & Partners s.r.o.

Představenstvo Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) na svém červencovém jednání schválilo přijetí společností Lekvi & Partners s.r.o. za řádného člena unie. USF tak dále posiluje své postavení coby nejvýznamnější české sdružení finančních zprostředkovatelů a poradců, aktuálně o společnost zaměřenou především na financování bydlení. V pořadí již třinácté rozšíření završilo počet členů Unie na 24 členských společností. Z toho 22 společností představuje členy řádné, zastřešující více než 30 000 koncových spolupracovníků, a 2 společnosti členy přidružené, coby významné partnery v oblasti profesního vzdělávání. Jiří

Publikoval: Ing. Jiří Šindelář v rubrice Aktuality

How Vox Populi in Europe is (sometimes) being portrayed

Two weeks ago, my home city of Prague hosted an important event: the Joint ESAs’ Consumer Protection Day. This is an event that forms an important part of the regulation agenda and according to its organisers should “discuss issues related to consumer and investor protection and financial innovation”. Well, interesting proposals definitely could have been heard, no doubt about that. Plné znění komentáře lze nalézt na portále federace FECIF (v angličtině).

Publikoval: Ing. Jiří Šindelář v rubrice Aktuality