Pozastavení členství společnosti Broker Trust, a.s.

Rada Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) rozhodla dne 14. 9. 2017 o pozastavení členství společnosti Broker Trust, a.s., po dobu, než společnost splní opatření k nápravě uložená ji předchozím rozhodnutím Rady USF. Důvodem pro pozastavení členství je dlouhodobé neplnění uložených opatření k nápravě v rámci disciplinárního řízení. Toto rozhodnutí bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů USF.

Publikoval: Ing. Jiří Šindelář v rubrice Aktuality

Jak stát uchrání spotřebitele až k (finanční) smrti

Ochrana spotřebitele je po hříchu zaklínadlem pro lavinu nových předpisů a regulací v celé Evropě. Finanční trh v této vlně hraje, z rozličných důvodů, jednu z hlavních rolí. V nedávné minulosti se zde tvořivost regulátorů soustřeďovala zejména na generování nových a nových „papírů“, kterými by měl být zákazník zásoben a které mají „snížit jeho informační asymetrii“. Plné znění článku lze nalézt na portálu Opojisteni.cz.

Publikoval: Ing. Jiří Šindelář v rubrice Aktuality

Řady USF rozšiřuje společnost Lekvi & Partners s.r.o.

Představenstvo Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) na svém červencovém jednání schválilo přijetí společností Lekvi & Partners s.r.o. za řádného člena unie. USF tak dále posiluje své postavení coby nejvýznamnější české sdružení finančních zprostředkovatelů a poradců, aktuálně o společnost zaměřenou především na financování bydlení. V pořadí již třinácté rozšíření završilo počet členů Unie na 24 členských společností. Z toho 22 společností představuje členy řádné, zastřešující více než 30 000 koncových spolupracovníků, a 2 společnosti členy přidružené, coby významné partnery v oblasti profesního vzdělávání. Jiří

Publikoval: Ing. Jiří Šindelář v rubrice Aktuality

How Vox Populi in Europe is (sometimes) being portrayed

Two weeks ago, my home city of Prague hosted an important event: the Joint ESAs’ Consumer Protection Day. This is an event that forms an important part of the regulation agenda and according to its organisers should “discuss issues related to consumer and investor protection and financial innovation”. Well, interesting proposals definitely could have been heard, no doubt about that. Plné znění komentáře lze nalézt na portále federace FECIF (v angličtině).

Publikoval: Ing. Jiří Šindelář v rubrice Aktuality

Centrální banka přestřelila

Nejnovější záměr České národní banky výrazně zákonem omezit dostupnost úvěrů na bydlení, zejména těch hypotečních, vzbudil po právu velkou diskusi. Centrální banka se sice při jeho prosazování zaklíná všemi vzývanou stabilitou bank komerčních, ale ve skutečnosti se snaží řešit problém, který vzniká v úplně jiném odvětví a s finančnictvím souvisí jen nepřímo. Její snažení tak víc než co jiného připomíná léčbu zlomené nohy svěrací kazajkou. Plné znění komentáře lze nalézt v deníku MF Dnes.

Publikoval: Ing. Jiří Šindelář v rubrice Aktuality

Pavel Nesejt

S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o tragickém úmrtí našeho kolegy a bývalého člena USF Ing. Pavla Nesejta (41). Pavel byl osobností finančního poradenství, který aktivně posouval naše odvětví kupředu a bude nám chybět jako odborník, vizionář, ale především jako člověk. Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a všem pozůstalým. Čest Pavlově památce. Představenstvo USF

Publikoval: Ing. Jiří Šindelář v rubrice Aktuality