Role samoregulace – Finanční industrie je v dlouhodobě pod velkým tlakem regulace, ať už té národní, nebo té přicházející z Evropy. Tato stále bobtnající regulace ovlivňuje podnikání každé firmy, velké i malé. Finanční zprostředkování a poradenství proto potřebuje silnou platformu, která bude hlasem našeho trhu a bude důsledně hájit jeho zájmy. Právě takovou platformou, s úspěšně prověřenou historií a dominantním postavením, je v České republice Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF).

Členství v USF má však i další rozměry. Kromě tvorby legislativních předpisů se zaměřujeme také na precizaci jejich výkladu a metodickou podporu při zavádění změn. Samotná samoregulace pak znamená stanovování přísnějších a vyšších mantinelů činnosti pro členské firmy, které v konečném důsledku znamenají silný argument proti zavádění nadbytečných regulací a podmínek. To vše v prostředí vysoké vnitřní demokracie a rovnosti jednotlivých firem.

Být členem Unie proto není jen splněním jakéhosi společenského závazku. USF pro své členy přináší reálné benefity s hmatatelnou přidanou hodnotou, nikoliv vzdušné zámky orámované vzletnými slovy. Vedeme si důkladnou evidenci všech našich aktivit a tuto pravidelně prezentujeme všem členům zastoupeným na radě.

Přijďte se podívat mezi členy Unie, jak naše sdružení reálně pracuje. Více než trojnásobný počet členů oproti zakládajícím šesti nasvědčuje, že nebudete zklamání.