Jak probíhá řešení stížnosti

Proces řešení stížnosti upravuje Etický kodex a Disciplinární řád USF. Po přijetí stížnosti si Etická komise zpravidla vyžádá stanovisko stěžované společnosti a eventuálně doplnění podkladů od stěžovatele. Po získání všech potřebných informací pak Etická komise podání analyzuje, přičemž v této fázi může iniciovat nezávazné smírčí jednání mezi stěžovanou společností a klientem. Pakliže toto jednání nebylo úspěšné anebo jeho vyvolání v daném případě nebylo účelné, přijme Etická komise závěrečné rozhodnutí v souladu se zmíněnými normami.

Pro celý tento proces ukládá Disciplinární řád časovou lhůtu v délce 60 kalendářních dnů, ovšem tato lhůta může být ve složitých případech prodloužena.


Chci podat stížnost
Stížnost na činnost některého z členů USF lze podat písemně či emailem na adresu uvedené v sekci kontakty, nejlépe však vyplněním formuláře níže. I stížnost zaslaná písemnou formou či emailem by měla obsahovat náležitosti uvedené ve formuláři níže.

(povinné)

Identifikace klienta

(povinné)
(povinné)
(povinné)

Velikost přílohy max. 10MB. Lze zaslat více příloh a to vybráním více souborů (standardní způsob pomocí klávesy schift nebo ctrl).

(povinné)
CAPTCHA image